Evald Lindqvist 2007.

Biblisk uppslagsbok är en fullständig uppställning av alla namn som 
förekommeri Bibelns kanoniska böcker i Gamla och Nya Testamentet och i 
Bibelns apokryfiska böcker i Gamla Testamentet - åtminstone till 99.9 %, 
menar författaren.
Boken är skriven med avsikt att öka läsarens allmänna kunskaper, att öka 
förmågan att lättare hitta i Bibeln och att sprida intresse för en så mångsidig bok 
som Bibeln är. Samtidigt, menar Evald Lindqvist, är den en urkund för två 
stora och gamla men ännu levande religioner nämligen judendom och kristendom.
Genom detta verk kan man också finna vilka namn som förekommer i Bibeln 
där alla namn ska vara med. Författaren har använt omkring 25 000 timmar för 
att komma till det resultat som denna bok uppvisar och han överlämnar den 
med varm hand till dig som läsare.

Biblisk uppslagsbok

SKU: 978-91-63306-53-2
450,00 krPris