Bertil Björkqvist, 2015
Jag har inte skrivit den här boken för att klanka ner på missbrukarvården, inte heller behandlare inom vården.
Jag vet att många engagerade och intresserade personer arbetar med bästa avsikter. 
Tyvärr saknas ofta rätt kunskap och det kan dessvärre innebära att den hjälpsökande rentav kan må sämre efter dessa kontakter.
Det känns som ett allvarligt fel av mig om jag inte då redovisar den kunskap som jag ernått efter mer än trettio år med patienter och besökare.
Om den här boken kan bli till hjälp för läkare, sjukvårdspersonal, missbruksbehandlare, socialsekreterare och inte minst till den som är
fast i ett beroende, så skulle jag bli mycket nöjd.
Bertil Björkqvist började sin bana som godisförsäljare och resande.
Efter 17 år sadlade han om och utbildade sig till socionom.
Arbetade sedan som kurator för missbruksenheten i Mölndal under tolv och ett halvt år. Därefter blev han föreståndare för alkoholmottagningen på Kållekärs på Tjörn.

Varje människa har en liten gó femåring i sig - Hitta rätt i behandlingsarbetet

SKU: 978-91-87481-44-4
100,00 krPris