Lennart Didoff
”Dessa albumblad omfattar åren 1930 – 1945, en aningslöshetens tid.
Det är situationer, företeelser och enskilda personer, som präglat mig under
åren som gått, och som inte lämnat mig någon ro. De finns i de flesta familjer
och släkter under andra omständigheter och tider och förtjänar att bli sedda
genom årens dimglas. Kanske kan denna bok inspirera yngre generationer
att våga fråga sina närmaste om hur tiden före mobiltelefonen kunde gestaltas.”
(Lennart Didoff, 2007)
Lennart Didoff (född 1930) är verksam som bildkonstnär och konstskribent 
i Göteborg. Sedan 1979 har han skrivit konst- och kulturartiklar för dagspressen
samt utgivit flertalet böcker. Som bildkonstnär är Lennart Didoff representerad 
i samlingar tillhörande en rad svenska konst- och länsmuseer, Statens konstråd,
skilda landsting och kommuner samt Krigsmuseet (Sotamuseo) i Helsingfors.
www.Didoffs.se

albumblad

SKU: 978-91-85189-41-0
120,00 krPris