Lennart Didoff, 2010.


Ännu en pärla av Lennart Didoff

Texterna i denna antologi får representera det flöde av tankar, som under åren fötts 
och formulerats kring Medelhavet och alstrat ekon in i våra dagar.
De ha alla trätt fram ur min egen bokhylla, varför urvalet kan tyckas begränsat.
Jag är medveten om, att både Homeros och Sapho fått fler nutida tolkningar, men jag 
har avsiktligt valt de översättningar, som tidigt överrumplade mig.

Alla dessa texter får spela mot mina egna bildtolkningar av företeelser, gestalter och 
natur från många strövtåg kring detta gamla hav och bli till prosans och lyrikens 
sökarljus längs dess stränder av myter, grymhet och skönhet.

Ekon kring medelhavet

SKU: 978-91-86237-41-7
125,00 krPris