top of page

Nina Nilsson, 2023

 

”Flyende ögonblick – bilder & texter om jazz” är en bok som illustrerar Nina Nilsssons sätt att tolka jazz-soundet och dess utövare i sirliga penndrag.

 

Går det att översätta en jazzmusikers egna sound och dennes personliga klangfärg i tecknad form?

 

Nina Nilsson beskriver infångandets ögonblick och dess flykt:

”Det går naturligtvis inte att översätta ljudbilden till blyertslinjer på ett ritblock, men jag har låtit mig inspireras, och några gånger lyckats lätta på kontrollen över linjer och föreställningar om form.

Ibland tycker jag att tecknandet i bästa fall blir ett slags samspel mellan musikerna och pennans linjer över pappret. Teckningen blir till i samma ögonblick som tonerna släpper instrumenten.

Ett musikaliskt framträdande är svårfångat. Musikerna rör sig av och till mot varandra, tonerna vandrar dem emellan. En jazzlåt varar olika länge. Ibland är den helt stillsam, ibland svänger den otroligt.”

 

Jazzmusikanterna Håkan Strängberg och Gunnar Lindgren har bidragit med bokens textavsnitt. Håkan med egna texter och citat från andra musiker om den fria formen av jazz och Gunnar med en längre text om sina minnen av jazzlegendarer i Göteborg från slutet av 50-talet och framåt, en text om jazzen och dess utövare.

 

Nina Nilsson

Bildkonstnär, Göteborg

 

Färgen och teckningen är de medel Nina Nilsson arbetar med som konstnär. Tidigt fick hon höra att färgen inte kan dölja en dålig teckning. Därför kom teckningen att bli ett viktigt instrument för henne. 

Under ett långt yrkesliv har hon förutom utställningar arbetat som konstkonsult i Göteborgs kommun, suttit i styrelsen för det konstnärsdrivna Galleri 54 och KKV i Göteborg.

Under en längre period var hon även lektor i Trädgårdens hantverk och design vid Göteborgs universitet. 

Nilsson, N. (2015). Färgscheman och växtkomposition från Göteborgs botaniska trädgård. Utställningskatalog. 

Nilsson, N. (2013). Färgbilden som redskap vid växtkomposition. Lic.-avh. Göteborgs universitet. ACTA 31. Avhandlingen finns även i fulltext på: http://hdl.handle.net/2077/32809 

Nilsson, N. (2011). Färg – en aspekt på hortikulturellt hantverk & hortikulturella laborationer. Löfgren, E. (red.) (2011). Hantverkslaboratoriet, Mariestad [Göteborgs universitet].

Nilsson, N. (2010). ’Colour Scheme’ by Gertrude Jekyll – an interpretation. Acta Horticulturae 881, Vol. 2. pp. 945-950. 

Hemsida: ninakonst.wordpress.com blogg: kulorklubben.com 

Film från utställning på Galleri Thomassen, Göteborg 2014. 

Kimmo Hakonen intervjuar Nina Nilsson.

https://www.youtube.com/watch?v=j8gtWbjcP5o&edit=vd

 

Håkan Strängberg

är bosatt i Göteborg men har sina rötter i Bergslagen. Han är musikant, spelar trombone och är aktiv inom frijazzen i Göteborg. Dessutom har han varit verksam inom flera fria teatergrupper. Som författare har Håkan velat ge röst åt arbetarnas stad. 

 

Gunnar Lindgren

spelar tenorsaxofon och har medverkat vid uppbyggnaden av undervisning i jazzimprovisation vid Musikhögskolan i Göteborg, där han också varit anställd.

Under 70-talet publicerade han en bok inom ämnet tillsammans med Lennart Åberg.

Gunnar har även haft i uppdrag av SIDA att undervisa i jazzimprovisation i Sydafrika och arabvärlden.

Flyende ögonblick – bilder & texter om jazz

249,00 krPris
bottom of page