top of page

 idag lever omkring 160.000 svenskar med en demenssjukdom.

Nästan alla känner någon i sin närhet som är drabbad.

Författaren Inga Leissner Andersson har i sina tidigare böcker: Allt är inte som vanligt (2011) och Stulna Stunder (2013) berättat om rollen som anhörigvårdare för sin Alzheimersjuke make.

Här ger hon en stark, personlig beskrivning av de 22 månader, som hennes man tvingades tillbringa på hemmet. Om våndan kring det avgörande beslutet. Om den anhöriges situation efteråt, de svåra känslorna.

Författaren berättar med inlevelse och stor respekt om hemmet, de boende och personalens enastående arbete.

Vad händer egentligen på hemmet för de demenssjuka?

Hur arbetar personalen?

Vilka bor där och när är det dags att flytta dit?

Vem avgör det?

 

Författaren Inga Leissner Andersson är fil.dr. och leg. psykolog. Hon har skrivit ett flertal böcker utifrån sin yrkesroll som psykolog. I de senaste böckerna, som handlar om Alzheimers sjukdom, utgår författaren från sin personliga erfarenhet och rollen som anhörigvårdare för sin Alzheimer sjuke man.

 

"Inga Leissner Andersson har lång erfarenhet som psykolog och familjeterapeut, hon har tidigare skrivit böcker i sin yrkesroll. De senaste böckerna, Allt är inte som vanligt (2011) och diktsamlingen Stulna stunder (2013), utgår från författarens personliga erfarenhet när hennes make Anders drabbades av Alzheimer. Den här boken börjar med funderingar och ångest när hon inser att hon inte klarar av att vårda sin man i hemmet längre. Anders placeras på ett bra demensboende med utbildad, trevlig personal och varierande aktiviteter, men det känns ändå som ett svek när han blir ledsen varje gång hon ska lämna honom efter ett besök. Vi får en uppfattning om hur det fungerar på hemmet, hur personalens, de boendes och de anhörigas situation kan se ut. En engagerande, lättläst och intressant bok som visar flera sidor av sjukdomen och dess olika skeden. Texten varvas med personliga dikter och vackra bilder."

 

 Publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2017.

Lektör  Marianne Ericson

Från tvåsamhet till ensamhet - en berättelse om Alzheimer och Anders flytt

155,00 krPris
bottom of page