Lennart Didoff, 2009.
Ingivelser är ett dokument över 40 års betraktande och målande av Lennart Didoff.
Ibland storslagna, historiska motiv och ibland vardagliga.  I olika hörn av världen 
har han stött på objekt och människor som pockat på att bli förevigade och manat 
till eftertanke. Till varje bild skriver Didoff sina intryck lika konstnärligt som med 
penseln, och skapar en länk mellan bild, iakttagare och upphovsman.

 

Lennart Didoff
Lennart Didoff (född 1930) är verksam som bildkonstnär och konstskribent i 
Göteborg. Sedan 1979 har han skrivit konst- och kulturartiklar för dagspressen 
samt utgivit flertalet böcker.

Som bildkonstnär är Lennart Didoff representerad i samlingar tillhörande en 
rad svenska konst- och länsmuseer, Statens konstråd, skilda landsting 
och kommuner samt Krigsmuseet (Sotamuseo) i Helsingfors.

 www.didoffs.se

Ingivelser

SKU: 978-91-86237-09-7
165,00 krPris