Vilken person skulle finnas där när jag bäst behöver kommunicera med
på teckenspråket?
På dövskolor, fosterhemmen och i mitt föräldrahem, förutom förskolan
för döva, fick jag aldrig utveckla mig vidare med mitt första språk; 
teckenspråk. Jag har sett och upplevt teckenspråkets 
och hörapparaternas utveckling och förändringar fram till idag.
”Ett steg fram och två steg bakåt”
Hur skulle dövas värld se ut i framtiden? 
Förhoppningsvis vänligt bemötande, bra attityd och respekt mot 
döva barn,ungdomar och äldre! 
Det viktigaste är att teckenspråket blir mer tydligt i språklagen. 
Teckenspråket ska även ingå tillsammans med de fem andra 
minoritetsspråken som redan finns tidigare, i minoritetsspråklagen.
När det gäller synen mot dövas olika hörselgrader, särskiltfrån 
läkarvetenskapen, måste den dåliga attityden bort!
Låt döva vara ifred!

Jag Ryter

SKU: 978-91-87481-28-4
125,00 krPris
0