Åse Jolin Mellgård, 2017

 

Boken ”Möjligheten Kärlek - tankar om konsten att åldras” är nu tryckt och tillgänglig för de läsare

som intresserar sig för de existentiella frågorna. Varför lever vi? Vad är meningen med våra liv?

Hur ska jag leva mitt liv fullt ut utan rädsla för det som ska komma, där framme vid livets slut?

I berättande form belyser boken olika aspekter av hur det är att vara människa på planeten jorden.

Vi har kommit hit för att vara jordade, sa en gång en klok kvinna. Ja, så är det nog. Och tids nog

ska vi lämna jordlivet igen.

Tillkomsten av denna bok är sprungen ur ett inre möte med författarens äldre jag, den kvinna som

hon ännu inte träffat och ännu inte känner. Vad har den kvinnan för drömmar i livet? Vad vill hon

åstadkomma? Vad driver hennes längtan?

Den kvinnan är barfota. Hennes steg är lätta, befriade från rädsla.

Genom det mötet fördjupades insikterna om vad livet har att erbjuda. En tillit växte långsamt fram,

en tillit som bar genom ett långt liv med rädsla som följeslagare, rädslan för åldrande och död, över

till dess motpol kärleken.

Vi kommer till världen med villkorslös kärlek. För många av oss trängs den tillbaka av de otaliga

utmaningar vi möter i livet. Vi fastnar i mönster som skymmer sikten och skapar oro för den

framtida levnadsbanan.

En gammal kvinna lyfte en gång upp sitt lilla nyfödda barnbarn och sa: ”Där, varifrån han kommer,

det är dit jag ska”.

Möjligheten Kärlek blir den bro som leder oss över till att omfamna livets mysterier så att vi lättare

kan urskilja nya fantastiska färdigheter i den sista fasen av våra liv.

Så blir åldrande och död till slut en vacker del av livet.

 

 

Författaren är legitimerad läkare och docent, diplomerad psykosyntesterapeut, auktoriserad kraniosakral

terapeut.

Mångårig erfarenhet av såväl sjukvård, forskningoch undervisning som ledarskap, coaching och terapi.

 

Mångåriga funderingar om livet.

 

Boken beställs på: jolinmellgard@gmail.com

 

Möjligheten kärlek - tankar om konsten att åldras

155,00 krPris