Ulla-Bell Thorin 2007. 
Romanen ”Med högburet huvud” är en engagerande roman som 
sätter dövas problematik i samhället i centrum. Bokens fascinerande 
språk bidrar till att berättelsen hudlöst kryper tätt inpå läsaren.
Margareta – bokens huvudperson – är ett skarpt porträtt av en stark, 
målmedveten kvinna som kämpar för sin rätt att som döv existera på 
lika villkor som hörande.
Trots att handlingen utspelar sig i femtiotalets Sverige är ämnet 
skrämmande aktuellt.

Med högburet huvud

SKU: 978-91-85189-49-6
100,00 krPris