Evald Lindqvist 2012.
I flera länder får legitimerade läkare använda medicinalväxter och naturläkemedel. 
Antalet utbildade och praktiserande Naturläkare i världen är flera miljoner. 
Alla kungahus och presidenthus anlitar naturläkare som sina livläkare. 
Många sjukdomar som skolmedicinarna använder operation för att bota kan botas av naturmedicinare. Sverige har det högsta sjuktalet i världen. 
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar är i Sverige ca 56 000 om året. 
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar är i Sverige 25 gånger så många nu 
som i början av 1900-talet. Dödligheten i cancer är i Sverige cirka 33 000 om året. 
Dödligheten i cancer är i Sverige nu fem gånger så många som i början av 1900-talet. 
En tredjedel av alla som läggs in på kroppssjukhus i Sverige läggs in på grund av biverkningar från läkarreceptbelagda preparat. 6 000 dör varje år i Sverige på grund av att de använder antibiotika.

Medicinalväxter

SKU: 978-91-86237-87-5
280,00 krPris
0