Erik Lycke, 2016.

Erik Lycke är professor emeritus vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet. Hans ämnesområde är klinisk virologi, men att han även har andra intresseområden därom vittnar bl.a. hans bok ”Tiberius Claudius Nero, den blyge envåldshärskaren”. Tiberius (42f.kr. – 37 e.kr.) som blev romersk kejsare efter Augustus, har i de antika källskrifterna, Tacitus och Suetonius, beskrivits som en framgångsrik fältherre, men också som en tyrann utan moral och medkänsla. Han kritiserades inte bara för den fruktansvärda terror som avslutade uppgörelsen med bedragaren och opportunisten Sejanus och dennes anhängare utan också för att med åren ha förlorat all känsla för vad moral och anständighet kräver. Ända in på 1900-talet har det varit allmänt bland historiker att skriva fördömande och nedgörande om Tiberius. 
Lycke har i sin bok försökt beskriva Tiberius hälsotillstånd och sjukdomar utgående från vad de historiska källorna berättar om hans personlighet och handlingssätt, f

Min Patient Tiberius Claudius Nero - Den blyge envåldshärskaren

SKU: 978-91-87481-52-9
140,00 krPris