top of page

Anne Palmers, 2023.

 

Anne Palmers har arbetat som journalist över hela världen i sju decennier. Med skarp blick och som flerspråkig med ett genuint intresse för människans lott har hon färdats över kontinenter med penna och kamera. I Kejsarpalatset i Tokyo, bland de gömda judarna i Portugal och i Göteborgs förorter har hon mött människor med gripande öden som blivit engagerande berättelser och brännande reportage.

 

Några av texterna har inte publicerats tidigare. En del låstes in av säkerhetsskäl, några refuserades av politiska skäl. I denna samlingsvolym finns både publicerat och opublicerat material.

Anne Palmers bidrar med ett tidsdokument som ger en unik inblick i 1900-talets historia. Reportagen tar avstamp i tidigt 60-tal, hon skriver på ett initierat och engagerande språk om så vitt skilda ämnen som svensk kommunpolitik och Japansk hovetik.


»Damen med hunden« är författarens alter ego, som med humor och skärpa betraktar tillvaron i en serie illustrationer insprängda bland texterna.

 

Anne Palmers har varit en aktiv del i den svenska samhällsdebatten och tagit strid för att synliggöra barn, gamla och sjuka där rättvisa och omsorg har saknats. Bland annat var hon delaktig i att utforma BRIS – Barnens Rätt I Samhället.

 

För journaliststudenten, forskaren eller den nyfikne läsaren är den här boken ett inspirerande nedslag i journalistisk upptäckarglädje, och en bild av journalistens mångfacetterade roll i samhället och världen.

 

 

Anne Palmers, född Öström i London 1930.

Sedan flera år och alltjämt frilans korrespondent för REVISTA PLANETA, kulturmagasin (UNESCO stödd) och dagsnättidningen Brasil/ 247 med revista Oasis, Sao Paolo, Brasilien

 

Publicerat: roman, Weekend i Santa Eulalia, Bonniers 1978 och ett reportage i bokform, Folke Öström - Ett reportage om en konstnär och hans tid, 2012, B4PRESS.

 

Värsta tabben: Att inte ha skrivit om en resa med hundsläde genom Kamchatka.

 

Roligaste jobbet: Allt har varit roligt i den meningen att mitt arbete betytt något för någon eller många, speciellt resultatet av en serie artiklar och offentliga debatter om barns rättigheter i Sverige. De la grundstenen för ny lagstiftning och införande av Barnombudsmannen.

 

Min drivkraft: Att få lyssna, undersöka och ge en röst åt dem som inte syns och hörs.

 

 

One nuclear bomb can ruin your whole day - en reporter på uppdrag

250,00 krPris
bottom of page