Författare Vera Efron, 2018

 

Under drygt ett sekel, mellan 1611 och 1718, hade Sverige upplevt såväl upp- gång som nedgång som nation. Från att ha varit en liten stat i såväl storlek som inflytelse i omvärlden hade den vuxit till en europeisk stormakt, något som skedde främst under det 30-åriga kriget. Den svenska armén under Gustav II Adolf hade visat sig vara den effektivaste och bästa i Europa, som satte skräck i många europeiska länder och som intog land efter land. Det verkade som att denna utveckling inte kunde hejdas och att Sverige skulle komma att dominera den europeiska kontinenten. 

Det som ingen tidigare trott blev ett brutalt uppvaknande. Efter nederlaget vid Poltava 1709 tog de svenska stormaktsdrömmarna slut. Efter att större delen av den svenska armén hamnade i rysk krigsfångenskap sattes stor punkt för Sveriges expansiva utveckling och landets territorium började nu krympa ännu snabbare än det hade utvidgats. 

Nederlaget skulle dock få en annan inriktning än vad man kanske tidigare tänkt sig och som skulle sätta Sverige åter på den europeiska kartan. De svenska officerarna bytte nu svärdet mot pennan efter närmare trettio års krigande, och de skulle nu komma att spela en viktig roll i den epok som nu skulle följa i Europa, nämligen upplysningstiden. 

Tack vare deras arbete, böcker och berättelser som de skrev, deras upptäckter som gjordes under krigsfångenskapen i Sibirien, Asien och Fjärran Östern, systematiserandet av kunskapen och kartläggningen av okända territorier bortom Uralbergen, utvidgades och förbättrades européernas syn på världen. 

De stora filosoferna som Voltaire, Montesquieu, Condillac, Holbach, La Mettrie, Helvétius och Rousseau med sina tankar och författarskap kom endast ett par decennier efter det att de svenska karolinska officerarna återvänt hem från sin långa fångenskap i Ryssland, och de tog intryck av de kunskaper svenskarna fått där. Deras upplysningsarbete, speciellt Philip Johan Stralenbergs, vände upp och ner på synen på kyrkans doktrin om människan och hennes ursprung. Något som inte minst upplysningsfilosoferna senare skulle bli kända för. 

Philip Johan Stralenberg

279,00 krPris