top of page
- Vad säger barnet - 
Vad vet barnen om att vara urfolk   Majvor Massa Eriksson, 2015.Tjugo samebarn har svarat, tolkat med egna ord och bildmaterial enkätfrågor om: (MR) Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen.Gåva till Sveriges barn och alla barn i världen.Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagen om nationella 
minoriteter, språk- skollagen, läroplan m.fl. besluts dokument 
med givna riktlinjer för barn och unga. Målsättning: Att bredda och fördjupa kunskapen till vuxna, barn och 
unga om barnets rättigheter efter Tjugofem år med barnkonventionen. 
Barnens svar berättar till oss vuxna om konventionens syfte. Så vitt 
jag vet har aldrig samebarnens röster tidigare speglats till andra barn och 
vuxna på motsvarande sätt. 
Deras svar förenar också grundläggande behov, betydelsen av sin 
kultur med språkets identitetsbevarande. 
Barnens röster återger, påverkar och är förebild, visar på rättigheter 
och vikten av inflytande från den plats de bor på.

Tjugofem år med barnkonventionen

SKU: 978-91-982202-0-9
280,00 kr Ordinarie pris
200,00 krReapris
bottom of page