Majvor Eriksson 1996.
- Den här boken har levt i mina tankar i många år. Kanske skulle jag kunna likna skrivprocessen vid att vara med barn - jag har närt ett liv vid mitt hjärta.
Min ambition med boken har varit att visa att det går att förhindra många fall av övergrepp mot barn genom förebyggande arbete redan när barnen är små. Jag önskar att det skrivna ska ge mod att se och kunskap att handla.
/Majvor Eriksson

Hur förebygger vi övergrepp mot barn?
Hur ska du agera när du misstänker att ett barn far illa? Vilka är tecknen på att övergrepp har skett?
Vem ska du vända dig till? Vad har samhället för skyldighet? Hur kan du förhindra fler övergrepp?
Och om du vågar handla - hur vet du att du gör rätt? Den här boken ger praktisk vägledning i och djupare kunskap om problemet med sexuella övergrepp och våld mot barn.

Våga se - Kunna handla

SKU: 91-7005-153-4
99,00 krPris
0