top of page
Kerstin Olofsson, 2015 
Larmrubrikerna om stress inom olika yrken duggar tätt. Konsekvenserna syns i hälsan, men produktiviteten och arbetets kvalitet påverkas också, både direkt genom t ex dåligt bemötande gentemot kunder av stressade medarbetare, och indirekt genom att dessas effektivitet minskar av stress. Många arbetsplatser, särskilt inom kommuner och landsting, behöver Ta itu med jobbstressen, som har seglat upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Men varför behandlas det så sällan som ett sådant, d v s inom arbetsmiljöarbetet? Man vet hur man köper ergonomiska hjälpmedel osv, men har ingen metod för att ta itu med jobbstressen
Vad alla behöver veta för att ta itu med jobbstressen ger arbetsgruppen en gemensam bas. Den innehåller en allmän del om jobbstress och en del som vänder sig till den enskilde arbetstagaren kring arbetsplanering, återhämtning mm.

Vad alla behöver veta för att TA ITU MED JOBBSTRESSEN

SKU: 978-91-87481-36-9
170,00 krPris
bottom of page