top of page

layout &
grafisk design

Kommunikationsdesign (från Latinskans "communicare", meddela) är formgivning eller design av informationen och/eller kontakten mellan människor. Idag finns en lång rad av kommunikationsmöjligheter för utbyte av information. Det betyder att den som vill påverka inte längre kan nöja sig med att bara ha djupa specialistkunskaper i ett speciellt ämne som anses viktigt, utan han eller hon måste också kunna kommunicera, meddela sin kunskap så att omvärlden ser värdet av dessa kunskaper. Vi har lång erfarenhet av vad som krävs för att tydliggöra dina budskap. Vi designar böcker, broschyrer, förpackningar, affischer och det som behövs för att kommunicera på ett sätt som berör.

 

bottom of page