top of page

Malin Clausson, Tre droppar 2018

Axel Adler - från bonde till stordonator

 

AXEL ADLER. Han uppmärksammas inte med någon särskild

dag och har ingen särskild plats i Göteborgs historieskrivningar.

Likväl är han ständigt närvarande i Göteborgs akademiska värld.

Det här är boken om hans liv och gärning, hans enorma donation

till staden Göteborg och dess invånare.

 

Denna levnadsskildring är tänkt att fördjupa bilden av en man som haft

stor betydelse för staden och dess invånare, såväl under som efter sin

levnad. En biografi kanske Axel Adler själv skulle ha kallat den. Han var

vad det förefaller på väg att författa sin egen, enligt anteckningar från

1955 funna efter hans död, men kom själv inte längre än till en inledande

ramberättelse koncentrerad till hans tidiga affärsverksamhet inom

mjölkindustrin.

Med hjälp av efterlevande, dokument och vittnesmål har vi sökt fortsätta

berättelsen och beskriva inte bara en smart mjölkhandlare och framgångsrik affärsman utan också en folkbildare, donator, far, morfar och farfar: Axel Adler, 1878 – 1966, i åminnelse.

En man med avgörande betydelse för företag som Arla, Transatlantic

och Göteborgs-Posten. Men framförallt en man som strävade efter att

utveckla arbetarstaden Göteborg till en universitetsstad.

Axel Adler - från bonde till stordonator

350,00 krPris
bottom of page