top of page
Lars-Eric Uneståhl & Gregor Schill, 2012. 
COACHING, MENTAL TRÄNING och POSITIV PSYKOLOGI är likartade 
filosofier som alla innehåller kraftfulla principer för att frigöra mänsklig potential. 
De bygger på samma lösningsfokuserade, resursbaserade och utvecklingsinriktade 
tankar och idéer, men skiljer sig ändå åt i vissa avseenden, vilket gör att de kom-
pletterar varandra på ett mycket bra sätt.
Syftet med denna bok är att den ska ge en handledning i hur dessa verktyg och tankar 
tillsammans kan användas för att skapa ett liv där vi både mår och fungerar optimalt.
Målgrupp är alla som arbetar professionellt med mänsklig utveckling såväl som den 
som önskar arbeta med sig själv, sina barn, sina medarbetare, sina elever eller 
sin omgivning.

Coaching med mental träning

SKU: 978-91-86237-74-5
249,00 krPris
bottom of page