top of page
Wil Danbratt, 
”…Kanske är det en och annan som undrar varför jag har väntat i över femtio år med att skriva ned dessa hågkomster. För dem kan jag tala om, att jag under alla dessa år för min sinnesfrids skull har gjort mitt bästa för att glömma.
Två saker har fått mig att ompröva min föresats.
När jag ibland berättade något som hade hänt under kriget för min man eller vår dotter, kom jag underfund med, att man här i Sverige än idag inte hade kännedom om, vad som försiggått i de ockuperade länderna. Vad vanliga medborgare fått stå ut med.
Nu, när man ser att nazismen återigen börjar växa fram, oroväckande, i hela Europa, vill jag dela med mig av de erfarenheter jag har gjort under min ungdom…”

Boken kan bedömas som speciellt lämplig för unga människor. Den är också skriven för att motverka svensk okunnighet om vad som hände ute i Europa och att vara ett bidrag i kampen mot nazismen.”

Ett krigsbarns erinran

SKU: 91-85189-01-4
160,00 krPris
bottom of page