top of page
Samtal mellan vuxna och barn på lulesamiska, svenska och engelskaRed. Majvor Massa Eriksson 2016. Arbetet med språkutveckling har pågått under många år. Barnens lekar, tankar, funderingar och skapande bildmaterial har varit i fokus. Målet har varit att bredda och öka ordskatten med ordförståelse mellan generationer. Uppmärksamma och väcka nyfikenhet för erövring av modersmål till alla barn och införliva intresse för språkets omistliga kulturvärde.  Boken är uppdelad i fjorton avsnitt, vilka berättar om urfolkens traditionella kulturarv från barnperspektiv till andra barn. Värdet av traditioner, livssyn som svenska medborgare till det samhälle man bor i.Den är skriven på tre språk: Ursprungsspråk samiska, svenska och engelska. Berättelserna talar om vardagsvanor, rutiner, traditioner från då- till nutidens erfarenheter från åtta årstider och är skrivna i dialogform mellan barn och vuxna. Medverkande barn är mellan 4 – 14 år.

VARDAGSHANDBOK - Tre generationer

SKU: 978-91-87481-56-7
140,00 krPris
bottom of page